เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ระดับปริญญาโท-เอก(ด่วนมาก)
 ขั้นตอนการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ เพื่อให้ได้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2. เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยเลือกสาขาที่ต้องการและยืนยันการสมัคร
4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น
5. หลังจากชำระเงินแล้ว รอสถานะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว
6. พิมพ์ใบสมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ตามรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
7. รอตรวจสอบสถานะการสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนด
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet