เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร และโรงเรียนและครูแนะแนว(ด่วนที่สุด)
 
1. คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร
2. คู่มือระบบ TCAS 62 โรงเรียนและครูแนะแนว
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
 2.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 
รายละเอียดต่าง ๆ(ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม กำหนดการและประกาศมหาวิทยาลัย)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet