เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 9 เมษายน 2564 - 30 พฤษภาคม 2564
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 9 เมษายน 2564 - 20 มิถุนายน 2564
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 15 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : 22 มิถุนายน 2564
4. การสอบคัดเลือก : วันที่ 26 มิถุนายน 2564 08.30 – 16.30 น.
5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2564
 2.ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
 ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป(ภาค กศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
1. ประกาศมหาวิทยาลัย
2. เอกสารแนบท้าย

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
2. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2 และที่เว็บไซต์
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
3. วันรายงานตัว : วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
4. วันปฐมนิเทศ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet