เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ปี 2562(ด่วนที่สุด)
 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปีการศึกษา 2562

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. เอกสารแนบท้ายประกาศ

3. ใบสมัครด้วยตนเอง

4. คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคน ให้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบตามที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบหรือรับก่อนวันสอบได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอเนกคุณากร ชั้น 2 (Rajabhat complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2561
 2.คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562(ด่วนที่สุด)
 คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร และโรงเรียนและครูแนะแนว
คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet