เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1(ด่วนที่สุด)
 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1

*** อยู่ในช่วงดำเนินประมวลผลการคัดเลือก ***
1. ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกจากเดิมวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ไปเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2560
2. เข้ายืนยันสิทธิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 ที่ http://tcas.cupt.net
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 2.การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์


รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet