เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 11 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 11 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัย

สอบข้อเขียน
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

สอบปฏิบัติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ(ทุกสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ)

 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2561
 3.การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
ใบสมัครและตัวอย่างใบสมัครด้วยตนเอง
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ด่วนมาก)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (๕ ปี)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ

การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet