เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ขยายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรง(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 ประกาศขยายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
2. เอกสารแนบท้าย

*** กำหนดการรับสมัคร ***
สมัครออนไลน์ : วันที่ 7 - 30 เมษายน 2563
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2563
 2.ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป(ภาค กศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยและเอกสารแนบท้าย

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 19 มิถุนายน 2563
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2 และที่เว็บไซต์
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
3. วันรายงานตัว : วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
4. วันปฐมนิเทศ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 3.การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)

*** กำหนดการรับสมัคร ***
สมัครออนไลน์ : วันที่ 15 มีนาคม 2563 - 5 กรกฎาคม 2563
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2563




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet