เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2566
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2566
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 15 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 28 เมษายน 2566
4. สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
5. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
6. วันรายงานตัว - วันปฐมนิเทศ : ให้ดูประกาศผลการสอบคัดเลือก
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
 2.ประกาศขยายรับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง ประจำปี 2566(ด่วนที่สุด)
 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการรับรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบที่ 2 รับตรง
 ประกาศโดย   งานรับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet