เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 
1. ประกาศ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อรอบที่ 2 รับตรง
2. ใบสมัครด้วยตนเอง
3. ประกาศ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โครงการช้างเผือกความสามารถพิเศษ
4. ใบสมัครด้วยตนเอง
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet