เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัย
2. เอกสารแนบท้าย

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 9 - 27 พฤศจิกายน 2564
2. สมัครออนไลน์ : วันที่ 9 - 20 พฤศจิกายน 2564
3. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564 อาคาร 23 ชั้น 2
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (เฉพาะผุ้สมัครคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)
วันที่ 20 ธันวาคม 2564

5. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผุ้สมัครคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)
วันที่ 25 ธันวาคม 2564

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

09.00 -11.00 น สอบวัดแววความเป็นครู
13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

09.00 -11.00 น สอบความถนัดทางวิชาชีพ
11.00 -12.00 น ประเมินสุขภาพจิต
13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 29 ธันวาคม 2564
7. รายงานตัว : วันที่ 8 มกราคม 2565
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2564
 2.ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet