เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน2 พ.ย. 2563 8:00 น.2 พ.ย. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE15 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 115 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 215 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 315 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 415 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ15 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา15 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา15 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ต.ค. 2563 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา2 พ.ย. 2563 8:00 น.23 พ.ย. 2563 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค25 พ.ย. 2563 8:00 น.25 พ.ย. 2563 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร2 พ.ย. 2563 8:00 น.1 ธ.ค. 2563 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์2 ธ.ค. 2563 8:00 น.1 ม.ค. 2564 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค21 ธ.ค. 2563 8:00 น.25 ธ.ค. 2563 16:00 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)24 พ.ย. 2563 8:00 น.12 ก.พ. 2564 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา2 พ.ย. 2563 8:00 น.12 ก.พ. 2564 15:30 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค22 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด2 พ.ย. 2563 8:00 น.12 ก.พ. 2564 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา24 ก.ค. 2560 9:33 น.31 ธ.ค. 2563 9:33 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet