เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน16 มี.ค. 2563 8:00 น.8 พ.ค. 2563 16:30 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE16 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 18:00 น.
-ชั้นปี 113 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 18:00 น.
-ชั้นปี 213 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 18:00 น.
-ชั้นปี 313 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 18:00 น.
-ชั้นปี 413 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 18:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ13 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 18:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา13 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 18:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 18:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา13 มี.ค. 2563 8:00 น.11 เม.ย. 2563 16:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)12 เม.ย. 2563 8:00 น.8 พ.ค. 2563 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด16 มี.ค. 2563 8:00 น.8 พ.ค. 2563 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร16 มี.ค. 2563 8:00 น.10 เม.ย. 2563 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์11 เม.ย. 2563 8:00 น.20 เม.ย. 2563 16:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด11 เม.ย. 2563 8:00 น.20 เม.ย. 2563 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา14 พ.ค. 2563 12:18 น.31 ธ.ค. 2563 12:18 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet