เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน6 มิ.ย. 2565 8:00 น.6 มิ.ย. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE22 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 122 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 222 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 322 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 422 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ22 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา23 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา22 ก.พ. 2565 8:00 น.10 มี.ค. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา26 เม.ย. 2565 15:01 น.26 เม.ย. 2570 15:01 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet