เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน1 มิ.ย. 2564 8:00 น.1 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE17 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 117 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 217 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 317 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 417 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ17 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา17 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา17 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 17:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet