เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน3 ธ.ค. 2561 8:00 น.3 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE28 พ.ย. 2561 8:00 น.28 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปี 128 พ.ย. 2561 8:00 น.28 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปี 228 พ.ย. 2561 8:00 น.28 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปี 328 พ.ย. 2561 8:00 น.28 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปี 428 พ.ย. 2561 8:00 น.28 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ28 พ.ย. 2561 8:00 น.28 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา28 พ.ย. 2561 8:00 น.28 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 พ.ย. 2561 8:00 น.28 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา28 พ.ย. 2561 8:00 น.21 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 พ.ย. 2561 8:00 น.21 ธ.ค. 2561 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา3 ธ.ค. 2561 8:00 น.21 ธ.ค. 2561 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค26 ธ.ค. 2561 8:00 น.26 ธ.ค. 2561 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร3 ธ.ค. 2561 8:00 น.4 ม.ค. 2562 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์5 ม.ค. 2562 8:00 น.1 ก.พ. 2562 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด5 ม.ค. 2562 8:00 น.1 ก.พ. 2562 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค21 ม.ค. 2562 8:00 น.25 ม.ค. 2562 16:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค25 มี.ค. 2562 8:00 น.29 มี.ค. 2562 16:00 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)22 ธ.ค. 2561 8:00 น.8 มี.ค. 2562 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา3 ธ.ค. 2561 8:00 น.8 มี.ค. 2562 15:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด28 พ.ย. 2561 8:00 น.8 เม.ย. 2562 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา24 ก.ค. 2560 9:33 น.31 ม.ค. 2562 9:33 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet