เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน1 มิ.ย. 2563 8:00 น.1 มิ.ย. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE19 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 119 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 219 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 319 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 419 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ19 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา19 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา19 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา19 ก.พ. 2563 8:00 น.29 ก.พ. 2563 17:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet