เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน1 ก.ค. 2563 8:00 น.1 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE26 มิ.ย. 2563 8:00 น.24 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 126 มิ.ย. 2563 8:00 น.24 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 226 มิ.ย. 2563 8:00 น.24 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 326 มิ.ย. 2563 8:00 น.24 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปี 426 มิ.ย. 2563 8:00 น.24 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ26 มิ.ย. 2563 8:00 น.24 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา26 มิ.ย. 2563 8:00 น.24 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 มิ.ย. 2563 8:00 น.24 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา26 มิ.ย. 2563 8:00 น.20 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ค. 2563 8:00 น.20 ก.ค. 2563 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา1 ก.ค. 2563 8:00 น.20 ก.ค. 2563 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค22 ก.ค. 2563 8:00 น.22 ก.ค. 2563 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ก.ค. 2563 8:00 น.3 ส.ค. 2563 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์4 ส.ค. 2563 8:00 น.4 ก.ย. 2563 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค24 ส.ค. 2563 8:00 น.28 ส.ค. 2563 16:00 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)21 ก.ค. 2563 8:00 น.14 ต.ค. 2563 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา1 ก.ค. 2563 8:00 น.23 ต.ค. 2563 15:30 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค21 ต.ค. 2563 8:00 น.5 พ.ย. 2563 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 ก.ค. 2563 8:00 น.23 ต.ค. 2563 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา24 ก.ค. 2560 9:33 น.31 ธ.ค. 2563 9:33 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet