เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน14 มี.ค. 2565 8:00 น.14 มี.ค. 2565 16:30 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE14 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 18:00 น.
-ชั้นปี 111 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 18:00 น.
-ชั้นปี 211 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 18:00 น.
-ชั้นปี 311 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 18:00 น.
-ชั้นปี 411 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 18:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ11 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 18:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา11 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 18:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 18:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา11 มี.ค. 2565 8:00 น.10 เม.ย. 2565 16:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)11 เม.ย. 2565 8:00 น.13 พ.ค. 2565 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด14 มี.ค. 2565 8:00 น.13 พ.ค. 2565 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร14 มี.ค. 2565 8:00 น.8 เม.ย. 2565 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์9 เม.ย. 2565 8:00 น.22 เม.ย. 2565 15:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา26 เม.ย. 2565 15:02 น.26 เม.ย. 2570 15:02 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet