เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน30 ต.ค. 2566 8:00 น.30 ต.ค. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE18 ต.ค. 2566 8:00 น.25 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 118 ต.ค. 2566 8:00 น.25 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 218 ต.ค. 2566 8:00 น.25 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 318 ต.ค. 2566 8:00 น.25 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 418 ต.ค. 2566 8:00 น.25 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ18 ต.ค. 2566 8:00 น.25 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา18 ต.ค. 2566 8:00 น.25 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 ต.ค. 2566 8:00 น.25 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา18 ต.ค. 2566 8:00 น.20 พ.ย. 2566 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา30 ต.ค. 2566 8:00 น.20 พ.ย. 2566 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค24 พ.ย. 2566 13:30 น.24 พ.ย. 2566 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร30 ต.ค. 2566 8:00 น.30 พ.ย. 2566 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปรับวันละ(ป.ตรี 20 บ.,ป.โท-เอก 50 บ.)1 ธ.ค. 2566 8:00 น.3 ม.ค. 2567 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ธ.ค. 2566 8:00 น.3 ม.ค. 2567 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)21 พ.ย. 2566 8:00 น.9 ก.พ. 2567 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา30 ต.ค. 2566 8:00 น.9 ก.พ. 2567 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค25 ธ.ค. 2566 8:00 น.29 ธ.ค. 2566 15:39 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค19 ก.พ. 2567 8:00 น.1 มี.ค. 2567 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด30 ต.ค. 2566 8:00 น.28 ก.พ. 2567 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา31 พ.ค. 2566 13:47 น.30 พ.ย. 2566 13:47 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet