เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์อินเทอร์เน็ตเก่า
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ. 2061701
Sec. 01
L21
     1072304
Sec. 01
L31
    
 4111701
Sec. 01
L21
     1141201
Sec. 03
L31
     
 4081101
Sec. 01
L21
     4033203
Sec. 01
L21
    
 1093801
Sec. 01
L31
     1034709
Sec. 01
L31
    
 2561301
Sec. 01
L21
     1003401
Sec. 01
L31
    
 4091605
Sec. 01
L21
     1004101
Sec. 01
L31
    
   1164501
Sec. 01
L31
  5012105
Sec. 02
L21
     
   5022502
Sec. 01
L21
  5032402
Sec. 02
L21
     
   1064101
Sec. 01
L31
  1004101
Sec. 01
L31
 
   4132201
Sec. 01
L21
  3522104
Sec. 01
L21
     
   4033606
Sec. 01
L21
  2021401
Sec. 01
L21
    
    2061601
Sec. 01
L21
  2021202
Sec. 01
L21
    
    2053703
Sec. 02
L21
     5512301
Sec. 01
L21
  
          3531104
Sec. 01
L21
  
          2061212
Sec. 01
L21
 
           1022101
Sec. 01
L31
 
           3542501
Sec. 01
L21
 
           4032302
Sec. 01
L21
 
           4033305
Sec. 01
L21
 
           4072102
Sec. 01
L21
 
           1141401
Sec. 03
L31
 
           1163501
Sec. 01
L31
 
           2022601
Sec. 01
L21
 
           2562302
Sec. 01
L21
 
           2532203
Sec. 03
L21
 
           1551401
Sec. 01
L21
 
           1024401
Sec. 01
L31
 
           3543303
Sec. 01
L21
 
           1111632
Sec. 01
L31
 
           5513517
Sec. 01
L21
 
            1112702
Sec. 03
L31
 
อ. 3594303
Sec. 01
L21
     1024301
Sec. 01
L31
    
 4021102
Sec. 05
L21
      2552103
Sec. 01
L21
     
 4093409
Sec. 01
L21
     2023902
Sec. 01
L21
    
 4033110
Sec. 01
L21
      5581104
Sec. 01
L21
    
 4082104
Sec. 01
L21
     3591201
Sec. 01
L21
     
 4081103
Sec. 01
L21
     2532501
Sec. 03
L21
    
 4081102
Sec. 01
L21
     1112643
Sec. 02
L31
    
 1092203
Sec. 01
L31
     1113408
Sec. 01
L31
      
   4032603
Sec. 01
L21
  1033606
Sec. 01
L31
    
   1032602
Sec. 01
L31
     5572701
Sec. 03
L21
  
   1072309
Sec. 01
L31
      1004101
Sec. 01
L31
 
   1103105
Sec. 01
L31
      1562301
Sec. 01
L21
 
   1553716
Sec. 01
L21
      3543502
Sec. 01
L21
 
   4033304
Sec. 01
L21
      2500102
Sec. 01
L21
 
    2022104
Sec. 01
L21
      3532302
Sec. 01
L21
 
           2553309
Sec. 01
L21
 
           4023303
Sec. 01
L21
 
           4023502
Sec. 01
L21
 
           1034905
Sec. 01
L31
 
           1112653
Sec. 02
L31
 
           1111642
Sec. 01
L31
 
           1164603
Sec. 01
L31
 
           4072502
Sec. 01
L21
 
           1033204
Sec. 01
L31
 
           1111362
Sec. 01
L31
 
           2563404
Sec. 01
L21
 
พ. 1163602
Sec. 01
L31
        5023605
Sec. 01
L21
 
 4082307
Sec. 01
L21
        5512602
Sec. 01
L21
 
 2061291
Sec. 01
L21
         4072201
Sec. 01
L21
 
 4091109
Sec. 01
L21
        2061203
Sec. 01
L21
 
   4034502
Sec. 01
L21
      2022103
Sec. 01
L21
 
   4021102
Sec. 05
L21
        2021103
Sec. 01
L21
 
   2031101
Sec. 05
L21
      1102602
Sec. 01
L31
 
   1033503
Sec. 02
L31
      2531201
Sec. 03
L21
 
   1552204
Sec. 01
L21
      1071501
Sec. 01
L31
 
   3573705
Sec. 02
L21
      4561601
Sec. 01
L21
 
   5012203
Sec. 01
L21
      4091601
Sec. 03
L31
 
    2011001
Sec. 01
L21
      4073704
Sec. 01
L21
 
    4082201
Sec. 01
L21
      1141501
Sec. 03
L21
 
พฤ. 1004102
Sec. 01
L31
  3001402
Sec. 01
L21
    
 4033112
Sec. 03
L21
      2061102
Sec. 01
L21
     
 4113106
Sec. 01
L21
     1004102
Sec. 01
L31
 
 4082401
Sec. 01
L21
     4033111
Sec. 01
L21
 4063901
Sec. 01
L21
  
 4081303
Sec. 01
L21
        4023503
Sec. 01
L21
  
 4022401
Sec. 01
L21
        4562202
Sec. 01
L21
 
 1091315
Sec. 01
L31
        4121403
Sec. 01
L21
 
   4063103
Sec. 01
L21
      1044201
Sec. 01
L31
 
   5563706
Sec. 02
L21
      1162202
Sec. 01
L31
 
   4072302
Sec. 01
L21
      4072303
Sec. 01
L21
 
   5581105
Sec. 01
L21
      3533401
Sec. 01
L21
 
   1144801
Sec. 01
L31
      4022108
Sec. 01
L21
 
   5512103
Sec. 01
L21
      2551102
Sec. 01
L21
 
   1033109
Sec. 01
L31
      2561202
Sec. 01
L21
 
    3572106
Sec. 01
L21
        
ศ. 5012202
Sec. 01
L21
     3512503
Sec. 01
L21
 4563603
Sec. 01
L21
 
 3533402
Sec. 01
L21
     2053202
Sec. 02
L21
 5513509
Sec. 01
L21
 
 4132401
Sec. 01
L21
     2533213
Sec. 01
L31
 4063304
Sec. 01
L21
 
   1034801
Sec. 01
L31
  5574901
Sec. 01
L21
  3543105
Sec. 02
L21
 
   4063403
Sec. 01
L21
  1163401
Sec. 01
L31
 2551502
Sec. 01
L21
 
   1033503
Sec. 01
L31
  5023902
Sec. 01
L21
 5513504
Sec. 02
L21
 
   4123601
Sec. 01
L21
  1143804
Sec. 01
L21
 2554608
Sec. 02
L31
 
   4033402
Sec. 01
L21
  5012206
Sec. 01
L21
 1053101
Sec. 01
L31
 
   3522103
Sec. 01
L21
      1034903
Sec. 01
L31
 
    5512501
Sec. 01
L21
      1034504
Sec. 01
L31
 
    3513503
Sec. 02
L21
      3532201
Sec. 01
L21
 
           3572204
Sec. 01
L21
 
 
ส.
 
             
 
อา.
 
             
 
1
 
             
 
2
 
             
 
3
 
             


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
***** ติดต่อขอจองใช้ห้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *****
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet