เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จ.  1043101 Sec. 12
รุ่น 60 สาขาวิชา ภาษาไทย หมู่ 2
1957
  1043101 Sec. 01
รุ่น 60 สาขาวิชา ภาษาไทย หมู่ 1
1957
 
อ.  1043101 Sec. 17
รุ่น 60 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
1934
  1043101 Sec. 11
รุ่น 60 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
1934
 
พ.  1043101 Sec. 13
รุ่น 60 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2
1957
     
พฤ.  1043101 Sec. 04
รุ่น 60 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
1957
     
 
ศ.
 
         
 
ส.
 
         
 
อา.
 
         
 
1
 
         
 
2
 
         
 
3
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet