เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
         
 
อ.
 
         
 
พ.
 
         
พฤ.  1043101 Sec. 03
รุ่น 59 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 2
150407
  1043101 Sec. 02
รุ่น 59 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 1
150407
 
 
ศ.
 
         
ส. 1175401 Sec. 02
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 6
1948
     
  1046401 Sec. 01
รุ่น 3 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
ปรัชญาลัย
 
      1175401 Sec. 03
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5
1947
อา.  1046401 Sec. 01
รุ่น 3 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
ปรัชญาลัย
 
 
1
 
         
 
2
 
         
 
3
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet