เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
    
 
อ.
 
    
 
พ.
 
    
พฤ. 1043101 Sec. 02
รุ่น 60 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 1
150406
 
ศ. 1043101 Sec. 08
รุ่น 60 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 2
150406
 
 
ส.
 
    
 
อา.
 
    
 
1
 
    
 
2
 
    
 
3
 
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet