เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
         
 
อ.
 
         
 
พ.
 
         
พฤ.  1043201 Sec. 10
รุ่น 59 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
150407
  1043201 Sec. 15
รุ่น 59 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
150407
 
 
ศ.
 
         
ส. 1175402 Sec. 04
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 3
1945
  1175402 Sec. 03
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 4
1946
 
อา.
 
         
 
1
 
         
 
2
 
         
 
3
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
พฤ.08:40-12:10
150407 
   1043201    10  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ภาษาอังกฤษ ห้อง 2  26  26  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 131 - LC 7  - ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์
อ.ทรงเกียรติ สมญาติ
พฤ.13:00-16:20
150407 
   1043201    15  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ภาษาอังกฤษ ห้อง 1  31  30  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 645  - อ.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
อ.คณิต พรมนิล


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet