เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.  1044201 Sec. 04
รุ่น 58 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 2
1948
  1044201 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 1
1948
 1043101 Sec. 02
รุ่น 59 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
1936
 
อ.  1043101 Sec. 04
รุ่น 59 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 2
1948
        
 
พ.
 
            
พฤ.  1044301 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 1
1947
  1043101 Sec. 01
รุ่น 59 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 1
1959
 1043101 Sec. 04
รุ่น 59 สาขาวิชา ภาษาไทย หมู่ 1
1936
 
ศ.  1044301 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 2
1945
      1043101 Sec. 10
รุ่น 59 สาขาวิชา ภาษาไทย หมู่ 2
1936
 
ส. 1175401 Sec. 02
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 6
1948
  1175401 Sec. 05
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 3
1945
 1175701 Sec. 01
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
1943-1
 1175401 Sec. 04
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 4
1946
  1175401 Sec. 03
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5
1947
   
อา. 1175703 Sec. 01
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
150903
  1175701 Sec. 01
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
1943-1
   
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet