เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.      1043101 Sec. 09
รุ่น 60 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 1
1935
    
อ.  1043101 Sec. 06
รุ่น 60 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) หมู่ 3
150406
  1043101 Sec. 04
รุ่น 60 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 2
150406
    
พ.  1043101 Sec. 03
รุ่น 60 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หมู่ 1
1934
        
พฤ.          1044201 Sec. 01
-
N/A
 
 
ศ.
 
            
 
ส.
 
            
 
อา.
 
            
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet