เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.      1044201 Sec. 03
รุ่น 58 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1
1966
 1043101 Sec. 05
รุ่น 59 สาขาวิชา นาฏศิลป์ หมู่ 1
1935
 
อ.  1044201 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
1959
  1044201 Sec. 05
รุ่น 58 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2
1959
 1043101 Sec. 01
รุ่น 59 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หมู่ 1
1935
 
พ.  1044201 Sec. 05
รุ่น 58 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2
1967
        
พฤ.          1043101 Sec. 06
รุ่น 59 สาขาวิชา ศิลปศึกษา หมู่ 1
1935
 
 
ศ.
 
            
ส. 1175401 Sec. 04
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 4
1946
        
  4125101 Sec. 02
รุ่น 3 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
ปรัชญาลัย
    
  1046101 Sec. 01
รุ่น 3 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
ปรัชญาลัย
    
      1175401 Sec. 05
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 3
1945
   
อา.  4125101 Sec. 02
รุ่น 3 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
ปรัชญาลัย
    
  1046101 Sec. 01
รุ่น 3 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
ปรัชญาลัย
    
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet