เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน11 มี.ค. 2567 8:00 น.11 มี.ค. 2567 16:30 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE8 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 18:00 น.
-ชั้นปี 18 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 18:00 น.
-ชั้นปี 28 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 18:00 น.
-ชั้นปี 38 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 18:00 น.
-ชั้นปี 48 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 18:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ8 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 18:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา8 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 18:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 18:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา8 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 16:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)2 เม.ย. 2567 8:00 น.3 พ.ค. 2567 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด11 มี.ค. 2567 8:00 น.3 มิ.ย. 2567 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร11 มี.ค. 2567 8:00 น.1 เม.ย. 2567 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปรับวันละ(ป.ตรี 20 บ.,ป.โท-เอก 50 บ.)2 เม.ย. 2567 8:00 น.22 เม.ย. 2567 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด2 เม.ย. 2567 8:00 น.22 เม.ย. 2567 15:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet