เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาได้ที่ คลิก
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
 2.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คลิก
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2565
 3.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คลิก
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2565
 4.ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563 และ 2564 ตอบสำรวจ (ด่วนที่สุด)    
แบบสำรวจข้อมูลการเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 รุ่นปี 63-64
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2564
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 3/2564 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 3/2564 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2564
 6.แบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2564
 7.ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) (ด่วนที่สุด)    
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) คลิก นักศึกษาต้อง login ด้วย e-mail ของ BRU ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet