เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน15 มี.ค. 2564 8:00 น.15 มี.ค. 2564 16:30 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE15 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 18:00 น.
-ชั้นปี 110 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 18:00 น.
-ชั้นปี 210 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 18:00 น.
-ชั้นปี 310 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 18:00 น.
-ชั้นปี 410 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 18:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ10 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 18:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา10 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 18:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 18:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา10 มี.ค. 2564 8:00 น.11 เม.ย. 2564 16:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)12 เม.ย. 2564 8:00 น.14 พ.ค. 2564 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด15 มี.ค. 2564 8:00 น.14 พ.ค. 2564 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร15 มี.ค. 2564 8:00 น.9 เม.ย. 2564 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์10 เม.ย. 2564 8:00 น.23 เม.ย. 2564 15:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet