เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ 1/59 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศนักศึกษาภาคปกติ สามารถดูตารางสอบกลางภาค ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
 2.ลงทะเบียนบัณฑิต (ด่วนที่สุด)    
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต http://grads.bru.ac.th/ เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2559 ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 2.ลงทะเบียนเลือกรายการและกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลได้ทั้งผู้เข้าร่วมและผู้ไม่เข้าร่วม) 3.ยืนยันการลงทะเบียน (หากยืนยันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายการได้) 4.พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินและนำไปชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น 5.ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 6.พิมพ์ใบยืนยันการกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าและหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันรายงานตัว
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 3.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2559 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2559
 4.ประกาศ เรื่องการพิมพ์ใบกรอกเกรดแก้ I (ด่วนที่สุด)    
เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แบบฟอร์มกรอกเกรดแก้ I อาจารย์สามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบบริการการศึกษา http://reg.bru.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.login เข้าสู่ระบบ 2.ภาระการสอน 3.บันทึกเกรด 4.เลือกวิชาที่มีนักศึกษาติด I 5.พิมพ์ใบแจ้งเกรดแก้ I 6.กรอกเกรดในแบบฟอร์มส่งทะเบียนตามกำหนดการส่งเกรด
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2559
 5.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการลงทะเบียน ****นักศึกษาที่จะออกฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ****นักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ***************หมดเขตลงทะเบียนเรียน 22 มกราคม 2559********************* ดูวิธี คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet