เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2562 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2562 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2562
 2.การเลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ด่วนที่สุด)    
การเลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2562
 3.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2562
 4.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2562
 5.ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ ติดต่อขอรับผลการเทียบโอนรายวิชา (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ขอให้ติดต่อขอรับผลการเทียบโอนได้ที่ห้องทะเบียนหมายเลข 4 และนำคำร้องไปดำเนินการต่อให้เรียบร้อยตามกระบวนการ
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562
 6.รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet