เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2563
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 3/2562 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 3/2562 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet