เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการเลือกเสรี และสาขาที่มีสิทธิ์เลือกเสรี 1/59 (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการเลือกเสรี และสาขาที่มีสิทธิ์เลือกเสรี 1/59 คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2559
 3.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2558 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2559
 4.ประกาศ เรื่องการพิมพ์ใบกรอกเกรดแก้ I (ด่วนที่สุด)    
เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แบบฟอร์มกรอกเกรดแก้ I อาจารย์สามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบบริการการศึกษา http://reg.bru.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.login เข้าสู่ระบบ 2.ภาระการสอน 3.บันทึกเกรด 4.เลือกวิชาที่มีนักศึกษาติด I 5.พิมพ์ใบแจ้งเกรดแก้ I 6.กรอกเกรดในแบบฟอร์มส่งทะเบียนตามกำหนดการส่งเกรด
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2559
 5.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการลงทะเบียน ****นักศึกษาที่จะออกฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ****นักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ***************หมดเขตลงทะเบียนเรียน 22 มกราคม 2559********************* ดูวิธี คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2558
 6.พบปัญหาการเข้าใช้งาน Internet (ด่วนมาก)    
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาได้ ให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม ฯ โทร 0-4461-1221 ต่อ 7901,7902,7907,7904
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2558
 7.ขอความร่วมมือนักศึกษา "ทำแบบประเมิน" (ด่วน)    
ขอความร่วมมือนักศึกษา ทำแบบประเมินประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet