เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ดูตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ได้ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ****หมายเหตุ**** นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ต้องดึงรายวิชาจากแผนการเรียน 2. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนและดึงรายวิชาจากแผนการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 กรกฎาคม 2559
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2558 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2559
 3.ประกาศ เรื่องการพิมพ์ใบกรอกเกรดแก้ I (ด่วนที่สุด)    
เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แบบฟอร์มกรอกเกรดแก้ I อาจารย์สามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบบริการการศึกษา http://reg.bru.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.login เข้าสู่ระบบ 2.ภาระการสอน 3.บันทึกเกรด 4.เลือกวิชาที่มีนักศึกษาติด I 5.พิมพ์ใบแจ้งเกรดแก้ I 6.กรอกเกรดในแบบฟอร์มส่งทะเบียนตามกำหนดการส่งเกรด
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2559
 4.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการลงทะเบียน ****นักศึกษาที่จะออกฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ****นักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ***************หมดเขตลงทะเบียนเรียน 22 มกราคม 2559********************* ดูวิธี คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet