เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2558 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2558 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 2.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี สามารถดูตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 3.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 3 เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2558 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ รายชื่อสาขาที่มีสิทธิ์เลือกเสรี คลิกที่นี่
ประกาศโดย   ส่งเสริม   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 4.คุณสมบัติผู้สมัครที่สำคัญ (ด่วนที่สุด)    
รับผู้สมัครเฉพาะ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / (ปวส.) หรือเทียบเท่า เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 5.ประกาศกำหนดการเลือกเสรี 2/2558 ภาค กศ.บป (ด่วนมาก)    
นักศึกษาภาคกศ.บป. รุ่นที่ 26 รุ่น27 รุ่นที่ 28 เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. ถึง 11 ธ.ค.2558 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สาขาวิชา/รุ่น ที่ต้องเลือกวิชาเลือกเสรี 2/2558 ดังนี้ รายชื่อสาขาที่มีสิทธิ์เลือกเสรี คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558
 6.ประกาศเรื่องการขอเทียบโอนรายวิชา (ด่วนมาก)    
ประกาศไปยังนักศึกษาที่ทำคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา สามารถติดต่อรับคำร้องได้ที่ห้องทะเบียน เพื่อไปดำเนินการต่อไปให้เรียบร้อยครับ (-ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อ 1. ชำระเงินที่การเงินตามจำหน่วยหน่วยกิตที่เทียบได้หน่วยกิตละ 50 บาท 2.นำคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยไปถ่ายเอกสารเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 3.นำคำร้องมาส่งที่งานทะเบียน)
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2558
 7.พบปัญหาการเข้าใช้งาน Internet (ด่วนมาก)    
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาได้ ให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม ฯ โทร 0-4461-1221 ต่อ 7901,7902,7907,7904
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2558
 8.ขอความร่วมมือนักศึกษา "ทำแบบประเมิน" (ด่วน)    
ขอความร่วมมือนักศึกษา ทำแบบประเมินประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet