เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่องตารางสอบกลางภาค (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 2.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (เข้าศึกษาปี 2557) ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 (กรณีที่ ชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ได้ลงฝึกงาน) สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2560
 4.รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2560 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2560 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 6.ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการให้บริการ
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 7.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet