เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน22 พ.ค. 2560 8:00 น.14 ก.ค. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE18 พ.ค. 2560 8:00 น.11 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ชั้นปี 118 พ.ค. 2560 8:00 น.11 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ชั้นปี 218 พ.ค. 2560 8:00 น.11 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ชั้นปี 318 พ.ค. 2560 8:00 น.11 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ชั้นปี 418 พ.ค. 2560 8:00 น.11 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ18 พ.ค. 2560 8:00 น.11 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา18 พ.ค. 2560 8:00 น.11 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 พ.ค. 2560 8:00 น.11 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา22 พ.ค. 2560 8:00 น.9 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)10 มิ.ย. 2560 8:00 น.14 ก.ค. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด22 พ.ค. 2560 8:00 น.14 ก.ค. 2560 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร22 พ.ค. 2560 8:00 น.9 มิ.ย. 2560 16:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์10 มิ.ย. 2560 8:00 น.23 มิ.ย. 2560 15:00 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด10 มิ.ย. 2560 8:00 น.23 มิ.ย. 2560 15:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet