เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน1 เม.ย. 2562 8:00 น.24 พ.ค. 2562 16:30 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE31 มี.ค. 2562 8:00 น.23 เม.ย. 2562 18:00 น.
-ชั้นปี 131 มี.ค. 2562 8:00 น.23 เม.ย. 2562 18:00 น.
-ชั้นปี 231 มี.ค. 2562 8:00 น.23 เม.ย. 2562 18:00 น.
-ชั้นปี 331 มี.ค. 2562 8:00 น.23 เม.ย. 2562 18:00 น.
-ชั้นปี 431 มี.ค. 2562 8:00 น.23 เม.ย. 2562 18:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ31 มี.ค. 2562 8:00 น.23 เม.ย. 2562 18:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา31 มี.ค. 2562 8:00 น.23 เม.ย. 2562 18:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา31 มี.ค. 2562 8:00 น.23 เม.ย. 2562 18:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา31 มี.ค. 2562 8:00 น.21 เม.ย. 2562 16:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)22 เม.ย. 2562 8:00 น.13 พ.ค. 2562 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 เม.ย. 2562 8:00 น.24 พ.ค. 2562 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 เม.ย. 2562 8:00 น.20 เม.ย. 2562 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์21 เม.ย. 2562 8:00 น.30 เม.ย. 2562 16:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด21 เม.ย. 2562 8:00 น.30 เม.ย. 2562 16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet