เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน6 มิ.ย. 2565 8:00 น.6 มิ.ย. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 มิ.ย. 2565 8:00 น.27 มิ.ย. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 11 มิ.ย. 2565 8:00 น.1 ก.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 21 มิ.ย. 2565 8:00 น.1 ก.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 31 มิ.ย. 2565 8:00 น.1 ก.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 41 มิ.ย. 2565 8:00 น.1 ก.ค. 2565 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ1 มิ.ย. 2565 8:00 น.1 ก.ค. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 มิ.ย. 2565 8:00 น.1 ก.ค. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มิ.ย. 2565 8:00 น.1 ก.ค. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 มิ.ย. 2565 8:00 น.27 มิ.ย. 2565 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา6 มิ.ย. 2565 8:00 น.27 มิ.ย. 2565 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค1 ก.ค. 2565 13:30 น.1 ก.ค. 2565 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร6 มิ.ย. 2565 8:00 น.5 ก.ค. 2565 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปรับวันละ(ป.ตรี 20 บ.,ป.โท-เอก 50 บ.)6 ก.ค. 2565 8:00 น.4 ส.ค. 2565 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)28 มิ.ย. 2565 8:00 น.16 ก.ย. 2565 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา6 มิ.ย. 2565 8:00 น.16 ก.ย. 2565 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค1 ส.ค. 2565 8:00 น.5 ส.ค. 2565 15:39 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค29 ก.ย. 2565 8:00 น.7 ต.ค. 2565 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 มิ.ย. 2565 8:00 น.16 ต.ค. 2565 16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet